انجمن تهران با خاتمی دیدار کرد، کتابش را توزیع!

بعد از گذشت بیش از یک سال از فتنه سبز چند روز گذشته دانشجویان دانشگاه تهران شاهد پخش نمادهای سبز توسط انجمن غیرقانونی این دانشگاه بودند.
در روزهای گذشته بسته هایی در بین دانشجویان دانشگاه تهران علی الخصوص جدید الورودها پخش شده است که حاوی نمادهای سبز و کتاب هایی از خاتمی و شریعتی است.
نکته قابل توجه در این بین داشتن مجوز پخش از نمادهای سبز در اکثر دانشکده های دانشگاه است. این اقدام سوال برانگیز و همراهی مسئولین دانشگاه تهران با این عناصر فتنه گر در دانشگاه در حالی است که این همکاری را با دیگر تشکل ها ندارند.
لازم به ذکر است که اخیرا مسئولین دانشگاه به انجمن غیراسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه مجوز فعالیت داده اند.
جالب است چند هفته پیش اعضای انجمن تهران به دیدار خاتمی رفته بودند.

/ 0 نظر / 7 بازدید