پاتک درازگوش تروا به طعنه رفقا

دیالوگ فتنه گران مدعی اصلاح طلبی با دیگر گروه های اپوزیسیون ضدانقلاب، به «دیالوگ دیگ ها» تبدیل شده است. نمونه این دیالوگ، نوشته سایت جرس است که خود را شعبه و نماینده مدعیان اصلاح طلبی در لندن معرفی می کند.
سایت وابسته به مهاجرانی و کدیور - سران خودخوانده فتنه سبز در خارج- که پس از افتضاح 22 بهمن سال گذشته و پیشنهاد نبوغ آمیز «درازگوش تروا» به شدت تحت فشار و تحقیر ضدانقلاب خارج نشین است، در پاسخ به آنها تاکید کرده که مگر شما خودتان در خارج چه تجمع مهمی ترتیب داده اید که از ما طلبکارید؟!
جرس می نویسد: آیا فعالان جنبش سبز بخصوص خارج نشینان توانستند بعد از 22 بهمن 88 یک گردهمایی ساده تشکیل بدهند. هر کس تصور کند علت رکود اعتراضات، سرکوب حکومت یا ضعف سران جنبش بوده سخت در اشتباه است. وظیفه سران جنبش سبز در چنین شرایطی تعیین تاکتیک های اعتراضی نیست. جنبش به آلترناتیو دیگری برای سران خود نیاز ندارد.
جرس همچنین نوشته است: جالب این است که مرکز اصلی نگرانی در مورد سران جنبش در خارج کشور قرار داشت. از همان جا بندهای بیانیه موسوی افزایش می یافت تا شفاف تر شود! منظور کروبی از دولت مستقر را زودتر از خودش تفسیر می کردند تا خدای ناکرده ابهامی پیش نیاید. خدا را شکر که موسوی و کروبی سازش نکردند و ما امروز شاهد هزاران جانشین سکولار و غیرسکولار که هیچ کدام حتی حاضر نیستند در یک جلسه کنار هم بنشینند، نیستیم!

/ 0 نظر / 7 بازدید