بازهم که دو پهلو حرف می زنید!

روزنامه «ملت ما» از کسانی که خود را «اصلاح طلب معتدل» می دانند خواست نسبت خود را با فتنه سال گذشته که توسط جبهه اصلاحات به راه افتاد مشخص کنند.
این روزنامه که از سوی تیم محسن رضایی راه اندازی شده، پنج شنبه هفته گذشته در تیتر اول خود خواستار تعامل با «اصلاح طلبان معتدل» شده بود. در پی این اقدام سوال برانگیز، روزنامه کیهان با اشاره به نوشته اخیر محسن رضایی که متضمن تمجید و ستایش از بصیرت و شعور ملت در قبال فتنه گران بود، پرسیده بود: طرح موضوع غیرواقعی «اصلاح طلبان معتدل» و تعامل با آنها در حالی که طیف یاد شده هرگز نسبت به فتنه گران برائت نجسته بلکه اغلب با فتنه گران هماهنگی و همراهی نشان داده اند چگونه میسر است؟ آیا می شود هم به شعور و بصیرت ملت نازید و هم از عنوان واهی «اصلاح طلبان معتدل» دم زد که در آن 8 ماهه فتنه و آشوب اساساً یا در کنار فتنه گران بودند و یا از صحنه مفقود. با چنین صورت مسئله ای، آن «اعتدال» چه معنا و محتوایی می تواند داشته باشد.
به دنبال انتقاد کیهان، روزنامه ملت ما در مقاله ای نوشت: اصلاح طلبان معتدلی که این روزها محورهای اصلی فعالیت خود را تدوین و در قالب بنیادی که آقای دکتر عارف در راس آن قرار گرفته است در اختیار نزدیکان خود قرار داده اند یا دیگر اصلاح طلبان قائل به چارچوب و ارزش های نظام که تمایل به فعالیت و حضور در فضای سیاسی جامعه دارند، آیا به عملکرد گذشته جریان معروف به اصلاح طلب نقد دارند یا خیر؟ این عده آیا خطا و اشکالی در فعالیت دیگر دوستان اصلاح طلب خود در ایام گذشته و بویژه قضایای سال قبل که منجر به فتنه پس از انتخابات شد دیده و به وجود این خطاها قائل هستند یا خیر؟ و دیگر اینکه این طیف از اصلاح طلبان برای جبران انحرافات و خطاهای صورت گرفته که منجر به امیدواری و تحرک دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی در خارج و بعضاً داخل شد، ایده و برنامه هایی دارند یا خیر؟ پاسخ اصلاح طلبان علاقه مند به فعالیت دوباره به این سوال ها خود گویای این مهم خواهد بود که منظور از بازگشت آنها به صحنه، بازگشت به گذشته با همه خطاها و تقابل های قبلی خواهد بود یا قصد دارند در فضایی نو و با ایده هایی تازه تر در جهت تلطیف فضای سیاسی و کمک به تحرک و پویایی آن عمل کنند.
روزنامه «ملت ما» در همین حال از مخالفان اصلاح طلبان پرسیده تکلیف جذب حداکثری و دفع حداقلی که توصیه موکد رهبر انقلاب است چه می شود و مخالفان کلیت حضور اصلاح طلبان با این ایده چه می کنند؟ پاسخ این پرسش روشن است. آنها که طی دهه گذشته به ویژه 16 ماه اخیر به کشور و ملت خیانت کرده اند، مستوجب مجازاتند. دیگرانی هم که از آنها جانبداری کرده اند باید مواخذه شوند و دست کم قابل اعتماد برای حضور در حاکمیت در هیچ رده ای نیستند. صرف چسباندن الفاظ بی محتوایی چون «معتدل»، «میانه رو»، «خردگرا» و...هم نمی تواند این دو گروه را تبرئه کند. کسانی از آن طیف که به اعتبار حضورشان در جبهه اصلاحات- بانی فتنه سال گذشته- می خواهند حساب خود را جدا کنند، قبل از هر چیز باید از فتنه گران و سران گروه های نفاق مدعی اصلاحات که نقش آفرینان اصلی فتنه بوده اند اعلام برائت و بیزاری کنند.
این در حالی است که اغلب این مدعیان اعتدال - عناصر ظاهراً خاکستری- کماکان ارتباطات نزدیک خود را با فتنه گران حفظ کرده اند و حاضر نیستند از فتنه گران جبهه اصلاحات اعلام برائت و جدایی کنند. بنابراین پرسش را باید درست و نه مغالطه آمیز مطرح کرد؛ در حالی که طیف مورد نظر هیچ تمایلی ولو اندک به برائت از فتنه گران هم جبهه ای خود ندارند، چگونه می توان عنوان گول زنک «اعتدال» را -آن هم به قلم «علیرضا-خ» یکی از همکاران نشریات زنجیره ای- تقدیم آنها کرد و چگونه می توان مشتاقانه دم از ائتلاف با آنان زد؟و پرسش اصلی جای خود باقی است: آیا می شود هم به بصیرت و شعور مردم در حماسه 9 دی 88 تهران و 27 مهر 89 در قم نازید و هم از عنوان واهی اصلاح طلبان معتدل دم زد که در 8ماهه فتنه و آشوب، یا در کنار فتنه گران بودند یا از صحنه مفقود؟!
یادآور می شود روز گذشته همزمان با تحرکات ملت ما- که برخی همکاران نشریات زنجیره ای را به خدمت گرفته- روزنامه «شرق» هم به مصاحبه با یکی از عناصر تندرو و فتنه گر جبهه اصلاحات پرداخت. شرق برای مصاحبه با یدالله اسلامی -مدیرمسئول روزنامه زنجیره ای و توقیف شده «فتح» که عنوان دبیر مجمع نمایندگان ادوار را هم یدک می کشد- عنوان «حذف اصولگرایان در دستور کار است» را انتخاب کرد و در تیتر اول خود منتشر کرد.
عضو ستاد فتنه 88 در این مصاحبه نفاق افکنانه بخشی از اصولگراها را به عنوان «اصولگرای واقعی» معرفی کرده و می گوید: بخشی از اصولگراها که به مفهوم واقعی اصولگرا هستند و از اصول تبعیت می کنند به دلیل رفتار یک اقلیت محدود، بیشتر از اصلاح طلبان آسیب دیده اند و اعتبار اجتماعی شان در معرض آسیب جدی قرار گرفته است. چرخه سیاسی که در حال حاضر در راس امور است حذف آنان را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار داده است. آن گفت وگو که بحث ماست باید به جریان بیفتد اما نه فقط بین موافقان. اتفاقاً باید گفت وگو و مذاکره بین مخالفان و موافقان صورت گیرد.
وی همچنین می گوید: می گویند توبه کنید تا با شما وارد گفت وگو شویم. خب این طرف هم اعتقاد دارد آنها خطا کرده اند و به خطای آنها معترض است، پس برای چه چیزی توبه کند؟ این امکان پذیر نیست.]قابل توجه تیم آقای محسن رضایی![
مدیرمسئول روزنامه زنجیره ای فتح- روزنامه ای که یکی از آتش افروزان فتنه تیرماه 78 و آشوب های خیابانی بود- همچنین می گوید: اگر به اظهارات اصلاح طلبان توجه نمی کنند می توان به راهکارهای آیت الله هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه سال گذشته توجه کرد. واقعیت این است که اصلاح طلبان به تنهایی نمی توانند بسترهای گفت وگو را فراهم کنند چرا که ابزارهای قدرت را در اختیار ندارند.
وی در عین حال در تناقض با همین حرف های خود گفت: دیگر دوره راه حل های قبیله ای و قومی و ریش سفیدی گذشته و حکمیت های فردی جواب نمی دهد.
یدالله اسلامی همچنین درباره پیشنهاد حکیمی پور (از عناصر افراطی جبهه اصلاحات) درباره ملاقات با ناطق نوری گفت: دیدار با ایشان که اعتراضاتی داشته، کار خوب و همدلی خوبی است اما به کدام برنامه عملی منجر خواهد شد.
درباره پرسش این فتنه گر مبنی بر اینکه «ما هم معتقدیم طرف مقابل خطا کرده، پس برای چه چیزی توبه کنیم؟» باید گفت شما با دروغ تقلب که حالا حتی از سوی تاج زاده و گنجی و عبدی و رمضان زاده و بهزاد نبوی هم به سخره گرفته می شود، کشور را مطابق میل و نقشه آمریکا و اسرائیل و انگلیس و در هماهنگی با آنها به کام آشوب و اغتشاش کشاندید و در برابر «جمهوریت» و «اسلامیت» سر به یاغی گری گذاشتید تا آنجا که دشمن مأیوس را امیدوار به تشدید دشمنی ها کردید؟ شما به تمام قوانین- اعم از قانون اساسی و عادی- پشت پا زدید و علیه اسلام، انقلاب، خط امام و ولایت فقیه عمل کردید؟ با این وجود کدام اصولگرای واقعی که حداقلی از پایبندی به اصول را داشته باشد حاضر می شود ننگ مذاکره و معامله با خیانتکارانی ورشکسته و منزوی را به جان بخرد و خود را بی اعتبار کند؟

/ 0 نظر / 10 بازدید