زندان که نرفتی حداقل پول غذای ما رو بده! (خبر ویژه)

دستگیری دیرهنگام علی شکوری راد نسبت به اعضای دیگر حزب مشارکت این روزها شایعات فراوانی را در این حزب منحله به وجود آورده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شکوری راد قبل از دستگیری تحت فشار سنگین در تشکیلات حزبی خود قرار داشت و به دلیل همین جو سنگین به هر کاری دست زد که موضوع عدم بازداشت اش در حزب فراموش شود.
نمونه ای از به وجود آمدن جو سنگین در حزب مشارکت علیه شکوری راد به نشست اعضای این حزب منحله در منزل محسن میردامادی برمی گردد.
در این نشست، جوانان مشارکت خطاب به شکوری راد می گویند ما که سن بچه شما را داریم بیش از حضرتعالی برای اصلاحات هزینه کردیم و شما که تاکنون هیچ هزینه ای را نپرداختید باید پول 50 پرس غذا را امشب بپردازید!
پس از دستگیری شکوری راد نیز در حزب مشارکت شایع شده است که بالاخره هماهنگی ها باعث دستگیری شکوری راد شد.
کوچکترهای این جریان در نشست چند روز گذشته خود نیز در مورد بازداشت شکوری راد گفتند: هیچ کس در زندان او را ندیده است معلوم نیست او الان در هتل مشغول استراحت است یا در مکان دیگری است.
گفتنی است سایت جرس - حلقه ماسونی لندن- که از مدتها قبل با توجه به خودداری دستگاههای امنیتی از بازداشت شکوری راد نسبت به هویت واقعی وی دچار تردید شده بود بلافاصله بعد از بازداشت شکوری راد با این احتمال که وی علیه سران فتنه و روابط پنهان آنها با سرویس های بیگانه دست به افشاگری خواهد زد به شگرد معروف فرار به جلو متوسل شده و اعلام کردند شکوری راد قبل از بازداشت دست نوشته هایی از خود باقی گذاشته و در آن آورده است از هم اکنون هرگونه اعتراف احتمالی خود در زندان را تکذیب می کنم و حتی اگر در تلویزیون حاضر شدم و به زبان خودم اعترافاتی کردم، آن را به حساب فشار و شکنجه بگذارید و قبول نکنید!

/ 0 نظر / 9 بازدید