در 5 منطقه کشور انجام می شود واریز تدریجی یارانه های نقدی طی 10 روز آینده

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: در فرصت باقیمانده از مهرماه مبالغ یارانه نقدی در 5 منطقه کل کشور به حساب افراد واریز می شود.
بهروز مرادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که طبق گفته سخنگوی کارگروه تحول که یارانه ها در مهرماه به حساب مردم واریز می شود، آیا تاکنون یارانه ای به حساب مردم واریز شده، گفت: هنوز یارانه نقدی به حساب هیچ کس واریز نشده است، اما در مهرماه به صورت منطقه بندی در کل کشور شامل 5 منطقه که 31 استان را شامل می شود، به صورت نوبتی و طبق زمان بندی ثبت نام برای شماره حساب های خانوارها، یارانه واریز می شود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این سوال که میزان یارانه نقدی چقدر است، گفت: مبالغ یارانه نقدی به حساب مردم واریز می شود و همان موقع اعلام می شود که چقدر خواهد بود، اما در مورد اینکه آیا قابل برداشت است یا نه، زمان برداشت آن موقعی است که طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی شروع شود.
مرادی تاکید کرد: تا پایان مهرماه جاری یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در کل 31 استان کشور واریز می شود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد منابع تامین یارانه نقدی گفت: این منابع در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده و به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار می گیرد، تا برای شروع طرح هدفمندی یارانه ها از آن استفاده شود و بعد از آن که قانون اجرا شود، این منابع به صورت چرخشی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز و جایگزین تنخواه خواهد شد.
وی افزود: همه منابع ناشی از آزادسازی قیمت ها و یارانه نقدی باید از کانال سازمان هدفمندی یارانه ها توزیع شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید