وقتی سانسورچی صهیونیست پهلوی و همسر موسوی به تفاهم سبز می رسند

داماد سرلشکر زاهدی عامل کودتای 28مرداد و وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم پهلوی از مواضع منافقانه و التقاطی همسر میرحسین موسوی تمجید و ستایش کرد.
داریوش همایون که به عنوان سانسورچی ارشد رژیم طاغوت و مهره مورد اعتماد شاه و دربار معروف بود، درباره اظهارات زهرا رهنورد که تصریح کرده بود جنبش سبز مجموعه جریان های مذهبی(؟!) و لائیک است گفت: گفتار خانم رهنورد درست همان است که درنظر داشتم. ایشان در یک جمله بلوغ و بالندگی جنبش سبز را گفته اند. همان راه یافتن توسعه به شعارهای مبارزه، نشانه پیشرفت مهمی در اندیشه سیاسی ماست که می باید سران بیرونی ]اپوزیسیون[ را اندکی شرمسار کند. در گفتار خانم رهنورد جسارت موج می زند، جسارت به معنای بیرون زدن از معمول و از عادت شده.
وی درباره نسبت اپوزیسیون خارج و جریان نفاق در داخل گفت: جریان بیرونی هرچه هم درگیر کار، به هر حال در بیرونند، آنها را بیش از اندازه نباید جدی گرفت. گروهها و سازمان های قدیمی مانند همیشه در پی یافتن نقشی برای خود هستند.
گفتنی است همسر موسوی اخیرا در مصاحبه ای ضمن دفاع از گروهک تروریستی منافقین، اعدام عناصر وابسته به این گروهک در زمان حضرت امام(ره) را مورد هجمه قرار داد.
داریوش همایون که یکی از غارتگران ثروت های ملی به شمار می رود، چندی پیش از انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین کابوس زندگی 85 ساله خود یاد کرد. اکنون خانم رهنورد و موسوی باید توضیح دهند که چه تفاهم سبزی میان آنها با داماد صهیونیست عامل کودتای انگلیسی- آمریکایی 28 مرداد برقرار شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید