پیش بینی کیهان درباره 1929 و مهره نشان شده سیا درست بود

مهره نشان شده آمریکا و رژیم صهیونیستی در فتنه سال 88، به تکرار طوطی وار مواضع تبلیغاتی بیگانگان علیه جمهوری اسلامی پرداخت و در ماجرای صدور قطعنامه ضد ایرانی 1929 شورای امنیت، حق را به جانب قدرت های زورگوی خارجی داد.
میرحسین موسوی در تبعیت کامل از موضع آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی ادعا کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ماجراجویانه است و همین باعث صدور قطعنامه 1929 شده است. این در حالی است که شواهد و اسناد فراوان نشان می دهد صدور این قطعنامه- آن هم 2 روز قبل از سالگرد انتخابات ریاست جمهوری- صرفاً در جهت حمایت و بازسازی روحی جریان فتنه و بازیگران آن بوده است. اخیراً هم باراک اوباما ضمن حمایت علنی مجدد از فتنه سبز، چند مقام ایرانی را به خاطر برخورد با این پروژه شکست خورده آمریکایی-صهیونیستی در فهرست تحریم ها قرار داد.
در حالی که خبرهای کاملاً موثق از سردرگمی و آشفتگی روحی شدید موسوی حکایت می کند، وی ضمن مصاحبه با سایت منسوب به خود- کلمه- تلاش کرد ضمن تکرار ادعاهای رژیم های مستکبر علیه ایران، جمهوری اسلامی را «مقابل همه جهان»! معرفی کند و به فتنه گران روحیه بدهد. وی ایستادگی نظام بر سر حقوق قانونی ملت ایران در برخورداری از فناوری هسته ای را ماجراجویی خواند و گفت: چه کسی به شما اختیار داده با ماجراجویی و استبدادرأی، کشور را مقابل همه جهان قرار دهید؟
وی با کتمان وضعیت آشفته فتنه گران با اطاعت از رهنمود مایکل لدین، مدعی برگزاری رفراندوم شد و گفت: رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاست های ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خود یک رفراندوم بزرگ بود و پس از آن هم ماجرای 9 دی و 22بهمن و سپس روز قدس پرشکوه امسال تکرار رفراندوم حمایت ملی از نظام اسلامی در برابر مستکبران به شمار می رود در حالی که مردم به دعوت فتنه گران در مقاطع مختلف اعتنایی نکردند.
موسوی آنگاه در نوعی حدیث نفس که به بیان وضعیت خود و اربابان آمریکایی و غربی اش نزدیک تر است تا جمهوری اسلامی گفت: حضرات فکر می کنند عرصه سیاست داخلی و خارجی مثل سرگذرهای کوچک محلات قدیمی است که با اشتلم و فحش و دعوا حریف را از میدان بدر می کردند. مشکل در این است که مقیاسها اشتباه گرفته شده است و بین منافع بزرگ ملی و منافع حقیرانه شخصی و صحنه پیچیده بین المللی و جدالهای کوچک سرمحله ای خلط شده است وگرنه با احتیاط و تدبیر بیشتر عمل می شد.
این عنصر متوهم، ضمن اهانت به ملت رشید ایران، تجمعات باشکوه ملی در مقاطعی نظیر 22بهمن، روز قدس و... را «تجمعاتی که با حاضر غایب کردن ادارات و با تشویق و ترساندن و با هدایت احزاب و تشکل های پادگانی ترتیب داده می شود» توصیف کرد و در توهمی عمیق تر گفت: همین تکبیرهای خودجوش روز دوشنبه آخر شهریور به تنهایی پاسخ آن همه تجمعات مهندسی شده را داد]!![
این سخنان و دیگر اظهارات وی که عیناً کپی شده از برخی دروغ بافی های شبکه های ماهواره ای و اینترنتی ضدانقلاب است، نشان می دهد که موسوی صرفاً از طریق همین شبکه ها مدیریت می شود و برای تنیدن تار توهم به اطراف خود به شدت به این شبکه ها نیازمند است.
یادآور می شود پیش از این کیهان تصریح کرده بود که صدور قطعنامه 1929 صرفاً جنبه جنگ روانی و نقش حمایتی از فتنه گرانی چون موسوی دارد. کیهان همچنین پیش بینی کرده فتنه گران قافیه باخته- که خود خواستار صدور قطعنامه بی خاصیت کذایی از سوی غرب شده اند- پس از انتشار قطعنامه، به مانور تبلیغاتی براساس آن روی آورند و به اعتبار خصومت مستکبران، نظام را متهم کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید