آنها را شما مدیریت می کنید یا آنها شما را

روزنامه تازه تاسیس «ملت ما» (نزدیک به محسن رضایی) شماری از روزنامه نگاران زنجیره ای را دعوت به همکاری کرده است.
در این روزنامه که با صاحب امتیازی عبدالحسین روح الامینی و مدیرمسئولی امیرحسین مردی منتشر می شود برخی همکاران نشریات و سایت های زنجیره ای که در جریان فتنه سال گذشته، از فتنه گران در قالب مقاله و امضا حمایت کردند (از جمله «علیرضا-خ، سجاد-س، فروزان-الف، محمد-ب، مهناز-ش، نعمت-الف و...) همکاری دارند.
این روزنامه اگرچه مدعی «موج» سوم است اما گارد اصلی خود را تخطئه دولت قرار داده و این در حالی است که کوچکترین مرزبندی با افراطیون مدعی اصلاح طلبی که پای فتنه و آشوب سال گذشته بودند، از خود بروز نداده است و با این حساب معلوم نیست این چه جریان سوئی است که از افراطیون برای تخطئه یکجانبه دولت اصولگرا بهره می گیرد و هیچ موضعی علیه همان افراطیون ندارد.
برخی گزارش ها حاکی از صبغه انتخاباتی روزنامه مورد اشاره است. در کنار این روزنامه ظاهرا اصولگرا، روزنامه های دیگری نیز با همین پوشش فعالیت می کنند که از شماری از عناصر زنجیره ای دعوت به همکاری کرده اند و در این میان معلوم نیست مدیران این روزنامه های شبه اصولگرا، عناصر زنجیره ای را مدیریت می کنند یا خود توسط آنها مدیریت می شوند.
برخی از همکاران چنین نشریات و رسانه هایی پس از ارتکاب انواع خیانت ها، از کشور گریختند که آخرین آنها احمد جلالی فراهانی همکار نشریات ایران (دوره اصلاحات)، همشهری، تهران امروز، اعتماد و خبرگزاری مهر بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید