اگر آمدند بخاطر ما امدند نیامدند باز هم بخاطر ما بوده!

یکی از وبلاگهای وابسته به جریان فتنه با انتشار مطلبی در سایت بالاترین پرده از اهداف سران فتنه برداشت.

توصیه میکنم بدون هیچ گونه توضیحی این مطلب را مطالعه بفرمایید تا بدانید ژست عمل به قانون سران فتنه در چه راستا و با چه هدفی صورت می پذیرد:

اما بنظر می رسد استراتژی این است اگر مردم امدند میگویند که بخاطر جنبش دروغین سبزآمده اند اگر هم نیامدند میگویند بخاطر اینکه ما گفتیم نیامدند.

بیانیه موسوی و کروبی مبنی بر عدم دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 خرداد اثبات این نکته به حاکمیت است که اعتراضات مدنی و سیاسی مردم ایران به دور از روشهای مهندسی کردن جمعیت است و در نتیجه چنین حضوری است که اصالت دارد و غیر طبیعی نیست.

بنا بر این به نظر می رسد رهبران جنبش سبز در پی اثبات این نکته به حاکمیت هستند که مردم جلوتر از رهبران در صف مقدم اعتراضات هستند .

همچنین بیانیه تاکتیکی موسوی و کروبی نشان می دهد که مردم خود رهبران جنبش هستند و بنا بر این حضور سیل آسای آنها در 22 خرداد نشان خواهد داد که کروبی و موسوی سکان دار صرف جنبش نیستند و آنها هم در کنار مردم عضوی از بدنه جنبش سبز هستند.

حضور میلیونی در 22 خرداد یک ضرورت است برای اثبات اصیل و طبیعی بودن نهضت سبز مردم ایران و هر گونه کوتاهی ممکن است تبعات زیان بار در پی داشته باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید