ورود 7/1میلیارد دلار طلا به کشور در 6 ماه

با واردات بیش از 612 میلیون دلار طلا در شهریورماه امسال، میزان واردات طلا در نیمه نخست امسال به بیش از یک میلیارد و766 میلیون دلار رسید.
میزان وزنی واردات طلا در شهریورماه کمتر از یک تن به قیمت متوسط 26میلیون و919دلار برای هر کیلوی آن بوده که این میزان واردات 11درصد از ارزش کل واردات شهریورماه امسال ایران را شامل می شد.
از آنجایی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ طلایی وارد کشور نشده بود، میزان واردات طلا در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته از نظر وزن و ارزش 100درصد رشد داشته است.
در مجموع شش ماه امسال نیز طبق اعلام گمرک کشور بیش از 54 تن طلا به ارزش یک میلیارد و766 میلیون دلار وارد کشور شده که حدود شش درصد از ارزش کل واردات نیمه نخست امسال را شامل می شود.
این میزان واردات طلا در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 181 هزارو168 هزار رشد داشته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید