آیت الله کعبی: رسانه ها نباید با آبروی اشخاص بازی کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه رسانه ها نباید با آبروی اشخاص بازی کنند، گفت: مواردی که نیاز به افشای نام مجرمان هست و در فقه از آن به «تشهیر» یاد می شود، بسیار معدود است.
آیت الله «عباس کعبی» در گفت وگو با فارس با اشاره به صحبت های روز دوشنبه مقام معظم رهبری گفت: هیبت، عظمت و اقتدار قوه قضائیه در افکار عمومی نباید در اثر اختلاف سلیقه و منازعات داخلی شکسته شود.
وی با بیان اینکه اعتماد عمومی به قوه قضائیه سبب افزایش توان نظام اسلامی و پررنگ شدن عدالت در چشم مردم می شود، گفت: هر کاری که سبب شود هیبت و اعتبار قوه قضائیه شکسته شود، در واقع ضربه زدن به نظام است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مقام معظم رهبری در باب حفظ اقتدار قوه قضائیه الزاماتی را مطرح کردند که هشدارهای ایشان پیرامون نام بردن از افراد و بحث افشاگری جزو همین الزامات بود.
آیت الله کعبی با بیان اینکه افشاگری در بسیاری از جاها نه تنها یک ارزش نیست بلکه جرم هم محسوب می شود، گفت: افشاگری به ویژه آنجایی که سبب هتک حرمت، ریختن آبرو و تحقیر مؤمن می شود به هیچ وجه جایز نیست. حرمت مؤمن از کعبه بزرگتر است و در واقع یکی از دستگاه هایی که در زمینه حفظ آبروی افراد از آن انتظاراتی می رود قوه قضائیه است.
وی تصریح کرد: عطش رسانه ها برای دانستن حقایق و اطلاعات بیشتر، خط قرمزی دارد که آن حفظ آبروی اشخاص و حفظ اعتماد عمومی به نظام است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال گفت: البته در برخی جاها افشاگری به نوعی یک مجازات است که در فقه از آن به نام «تشهیر» یاد می شود. یعنی برخی جرایم را باید گفت و به رخ کشید تا هم عبرت باشد و هم سبب پیشگیری از وقوع جرایم بعدی شود. البته باید دانست که موارد آن بسیار معدود است.
وی با بیان اینکه لایحه قانون تشهیر در زمان ریاست سابق قوه قضائیه به مجلس ارائه شده است، گفت: مصداق های تشهیر را قانون باید مشخص کند و این مسئله ظرافت های قانونی خودش را دارد.

/ 0 نظر / 18 بازدید