جعل نامه و ترور شخصیت برای انتقام از آیت الله آملی لاریجانی (خبر ویژه)

دست باند «مهاجرانی- کدیور -مهدی هاشمی» در انتشار نامه های جعلی و خبرهای دروغین مجددا رو شد.
خبرنگار روزنامه های زنجیره ای که هم اکنون در لندن دبیر یکی از گروه های سایت جرس می باشد پشت پرده ماجرای انتشار نامه ای به نام آیت الله صادق لاریجانی به رهبر معظم انقلاب را فاش کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این خبرنگار، تلفنی به یکی از دوستانش در اصفهان می گوید: نامه منتشره به نام آیت الله لاریجانی را محسن کدیور شخصا و با دستخط خود نوشته است و در جلسه ای با مهاجرانی، نهایی و برای انعکاس خبری آماده شده است.
براساس این گزارش، کلید جعل چنین نامه ای به اسم رئیس قوه قضاییه از زمان اظهارات مهم و صریح آیت الله صادق لاریجانی در مورد وقف دانشگاه آزاد زده شده است و پس از آن بود که مهدی هاشمی به شدت پیگیر خبرسازی و تخریب شخصیت آیت الله آملی شد.
مهدی هاشمی بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم طی چند روز اخیر در مورد انتشار این نامه با محسن کدیور و مهاجرانی به گفت وگو پرداخته و قرار شده تخریب رئیس دستگاه قضایی ایران بیش از گذشته در دستور کار عوامل فتنه در خارج از کشور باشد.
فضاسازی و پمپاژ اخبار دروغین در راستای القای اختلاف بین قوا و نشان دادن شکاف در حاکمیت ایران پروژه ای است که به صورت جدی در دستور کار سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس است و پیاده نظام این سرویس ها به ویژه در لندن از طریق حلقه مهاجرانی- کدیور عملیاتی کردن خواست دستگاههای جاسوسی بیگانه را در دستور کار خود قرار داده اند.
تقلای مذبوحانه سایت وابسته به مهدی هاشمی و بهاءالله مهاجرانی در تخطئه و ترور شخصیت آیت الله آملی لاریجانی در حالی است که رئیس قوه قضاییه به خاطر پافشاری بر مجازات فتنه گران و دفاع از حریم نظام جمهوری اسلامی و رهبری، مغضوب این جریان واقع شده است.
رئیس قوه قضاییه در کنار قاطعیت برای مبارزه با فتنه گران و مفسدان سیاسی، در ماجرای دانشگاه آزاد نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مامور بررسی وجاهت شرعی و قانونی وقف ادعایی شد. هیئت منتخب رهبر انقلاب به ریاست آملی لاریجانی، پس از بررسی تمام ابعاد ماجرا اعلام کرد این وقف از ابتدا وجاهت شرعی و قانونی نداشته و «منبطل» بوده است. این موضع صریح نیز که مانع از اختصاصی کردن سرمایه و مایملک 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد می شد، مزید بر علت شد و به شکل عقده گشایی توسط باند لندن و حلقه جرس نمود پیدا کرد.
آنچه در این انتقام گیری جلب توجه می کند تلاش برای تخریب شخصیت آیت الله آملی لاریجانی نزد اصولگرایان است چه این که در نامه جعل شده از سوی جرس ، چنین القا شده که رئیس قوه قضاییه با مجازات فتنه گران مخالفت کرده است!

/ 0 نظر / 9 بازدید